اسلام رسوای ایرانیان

هرانا:

“نرگس محمدی، فعال حقوق بشر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۹۱ در حالی برای انجام ملاقات با خانواده خود به اتاق ملاقات برده شد که او بر روی یک صندلی نشسته و توسط چهار نفر حمل می‌شد.

نرگس محمدی گفته است که فلج عضلانی‌اش تشدید شده و تنها دارویی که به او داده می‌شود، مسکنی است که از طریق آمپول تزریق می‌شود.”

در این ٣۴ سال حاکمیت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ بسیاری از اصطلاحات مورد استفاده در ایران به محک تجربه زده شده و بنا بر شواهد عینی غیر قابل انکار، تعدادی از آنان چیزی جز غلط مصطلح نمیباشند.

دو نمونه؛ بی محتوایی “عدل علی” و “رأفت و عطوفت اسلامی” در برخورد حضرات مسلمان با نرگس که مسلمان معتقد و متعهد هم میباشد بخوبی مشهود است.

تبریک

پ.ن. در باره ظلم بی امان به نرگس و همسرش که پس از سالها زندانی کشیدن بتازگی فرار کرده و به فرانسه پناه برده در اینجا، اینجا و اینجا مطالبی قبلاً تقدیم شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!