نعرۀ سروش

٣٤ سال بلا انقطاع دهان دریدگی کرده اند؛

٣٤ سال بلا انقطاع ددمنشی کرده اند؛

٣٤ سال بلا انقطاع ایران و ایرانی ستیزی کرده اند؛

٣٤ سال بلا انقطاع نام ایران و ایرانی را در اقصی نقاط جهان لجن مال کرده اند؛

٣٤ سال است که شریعتمداران “اصلاح طلب” و غیره بنام اسلام کردند آنچه کرده اند.

حالا همان نسل پرورش داده شده توسط آنان بر باورهای آنان شوریده، فوج فوج از دین مبین خارج و بعضاً به ادیان دیگر پناه میبرند، عجب اینکه همه قِسم ارزشی و اصلاح طلب و هوادار شارلاتان علی شریعتی و دیگر از ایندست باورمندان اسلام سیاسی تولب شده اند.

تبریک

پ.ن. کمیسار انقلاب فرهنگی مسلمین، حسین حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) که فعلاً ملک الحاج واحد برون مرزی قافلۀ “اصلاح طلبان” شاخ شکستۀ مسلمین حاکم شده، علیه فریاد درد قربانیان اسلام سیاسی بتازگی نعره کشیده. متن در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!