از قم تا نجف

از قم تا نجف: بخش اول، ولایت فقیه

مناظره بین حسن شریعتمداری،مهدی خزعلی و آخوند احمد منتظری

از قم تا نجف: بخش دوم، میراث فتوا در ایران مدرن

مناظره بین حسن یوسف اشکوری،محمد امینی،احمد منتظری و آخوند هدایتی

 

از قم تا نجف: بخش سوم، دادگاه ویژه روحانیت

مناظره بین محمد جواد اکبرین،آخوند مجید رسولی،مراد ویسی و احمد منتظری

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!