اسلام کفار در ایران

پیشتر در باره تسریع پروژه الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در چندین نوبت مطالبی تقدیم شده است. برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

فارس:

” حجت‏الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه:

هر اختیاری که امام معصوم برای اداره جامعه دارد، فقیه جامع ‏الشرایط هم همان اختیارات را دارند و تبعیت هم یکسان است؛ یعنی به همان اندازه که از امامان تبعیت واجب است، تبعیت از رهبری هم واجب است و این دو با هم فرقی ندارد.”

ضرباتی که این بدعت ها به مذهب تشیع میزنند به جای خود، خطر مهلک برای ایرانیان دستیابی بدعت گزاران به تسلیحات هسته ای است.

این مسلمین اهل بدعت (کافر حکمی)* دارند چهار نعل ایران و ایرانی را بسوی جنگی میبرند که همۀ ایران را در مگسک سلاحهای مخرب قرار خواهد داد.

تنها و تنها راه رهایی تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!