به یاد دكتر پرويز ورجاوند

۱۹ خرداد ۱۳۸۶ (نهم ژوئن ۲۰۰۷) ايران، ميهن گرامي ما يك فرزند برومند خود را از دست داد. اين بزرگمرد در تمامي عمر نگران ميهن و غمخوار آن بود. دكتر پرويز ورجاوند انسانشناس و باستانشناس بنام وطن در بامداد اين روز در تهران در ۷۳ سالگي بر اثر مشكلات قلب فوت شد. وي در عين حال عضو شوراي رهبري و سخنگوي جبهه ملي ايران بود. دكتر ورجاوند تحصيلكرده سوربن فرانسه حتي يك لحظه از تلاش براي حفظ يكپارچگي وطن، همبستگي ملي، دادن اميد به ايرانيان و رعايت حقوق بشر و آزادي‌ها باز نايستاد.

سخنراني شيرين عبادي در مراسم به خاكسپاري پيكر شادران دكتر پرويز ورجاوند مبارز ملي

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!