در سیاست، پرونده سفید وجود ندارد

در سیاست پرونده سفید وجود ندارد … بخصوص در سیاست ایران.

یکی‌ پرونده‌اش سیاه است، یکی‌ سرخ و دیگری قهوه‌ای … پرونده سفید میخواهید، وارد سیاست ایران نشوید!

گذشته‌ها گذشته. محبوس در تاریخ ماندن و غصه خوردن، عمر نوح میخواهد و گنج قارون.

ملت بدبخت ایران، محتاج امید است و هدف و امداد. اگر اینها نرسد؛ ایران چهار پنج سال آینده، سوریه امروز را مثل بهشت جلوه خواهد داد.

بنده قبلاً هم خدمت شما عزیزان عرض کرده‌ام که: کون تمام گروه‌های سیاسی ایران گهی است!

با وجود اینهمه آفتابه و آنهمه توضیح المسائل، هنوز نتوانسته ایم حتی ماتحت خود را تمیز کنیم … در عوض آنقدر غرور الکی‌ داریم که نگو.

روده درازی شد، که میباید ببخشید. پیشنهاد بنده این است که:

به جای زنده باد من و مرده باد تو … بگوییم “زنده باد مردم ایران” … و بخواهیم “حقوق بشر برای تمام ایرانیان”.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!