رفتار و لباس مستهجن لیلا حاتمی

پیشتر در واکنش به ایراد تعدادی از ایرانیان لابد آلا مُد به لباسی که بانو لیلا حاتمی در مراسم اُسکار پوشیده بودند، از جمله عرض شد:
متأسفانه بعضی، غالباً مردان، درک درستی از حجاب اجباری، این نماد بارز زن ستیزی و تحقیر متداوم بانوان ندارند.
به جرات میشود گفت که از بین همۀ مدعوین در سالن کداک تئاتر؛ تنها و تنها این بانو  لیلا حاتمی بود که باید لباسی میپوشید که به تریش قبای کسانی بر نمیخورد که اصولاً هنر و خصوصاً هنر هفتم را فاسد میدانند.
_________________________
خبر جدید؛ سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی که هم و غمش مبارزه با ماهواره و سینما میباشد، گفته:  
“وقتی زن بازیگر ما در جشنواره كن با يک لباس بد و مستهجن حاضر میشود و با مردان نامحرم دست میدهد، اين میشود الگو؟”

سئوال:
آیا در ویدیویی که مشاهده کردید؛ لباس فاخر، منش، وقار و حتی لهجۀ فرانسوی صحبت کردن بانو حاتمی  بجز سربلندی برای ایران و ایرانی چیز دیگری داشت؟
البته ناگفته نماند که الگوی مطبوع جنس سردار ایندست “لیلا”  میباشد.

تبریک

 

پ.ن. جناب سردار حرفهای زیادی برای گفتن در باره خیلی امور پلیسی و غیر پلیسی دارد، در اینجا  و  اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!