واقعا که مردم ما یک مشت الاغ هستند

چند روز پیش دو چیز را دیدم که بهم ثابت کرد که واقعا ملت الاغ و احمقی هستیم. اولیش این گزارش خبری از خبرگزاری “مهر” جمهوری کثیف اسلامی بود:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=…

عکسها توضیحی لازم ندارند. طبق معمول جمهوری اسلامی حیوان صفت دو نفر را در ملا عام با جر ثقیل اعدام کرده. بگذریم که ایران تنها کشور روی کره زمین است که در ملا عام انسان دار میزند. ولی‌ شما را به خدا این مردم آشغال رو ببینید که آمدند که این عمل غیر انسانی‌ را ببینند. از اون بدتر، بچه‌هایشان را هم با خودشان آوردن. آخه خاک بر سرتون، مرگ یک انسان چیزی است که بچه آنرا ببیند؟ شما از چی‌ درست شدید؟ انسانیت ندارید؟

دوّمین چیز این ویدئو خواننده راپ افغانی است:

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/1…

این دختر جوان که به کشورش باز گشته از تجربه‌هایش در ایران آهنگ راپ ساخته است. در آهنگ اش، و در مصاحبه‌اش میگوید که چطور در ایران در صف نان به اون میگفته اند: “افغانی کثیف برو آخر صف”. دوباره خاک بر سرتون. چقدر آدم‌های زشت و الاغی هستید. خاک بر سرتون و این نژاد پرستی‌ تون. کاشکی هم یک چیزی شده بودین تو دنیا که اینقدر چسان فسان می‌آیید. شماها همان الاغ‌هایی‌ هستید که بچتون رو ور میدارید میبرید اعدام یک انسان را ببینه. بعد به این دختر میگید “کثیف”؟ کثیف‌ترین و بی‌ تمدن‌ترین انسان‌های رو کرهٔ زمین خودتون هستید.

میگید نه؟ آخه کجای دنیا آدم در وسط شهر دار میزنند؟ کجای دنیا مردم بچه شون رو ور میدارند میبرند تماشای همچین چیزی؟ واقعا که خلایق هر چه لایق. واقعا که لایق یک رژیم بربری، وحشی، جنایت کار و عربده کش مثل جمهوری اسلامی هستید.

کاشکی‌ که اینقدر دم از تمدن هم نمیزدید. هی‌ نمیگفتید ما شاعر داریم و نمیدونم رومی و حافظ و غیره. دیوان شعرتون رو بگذارید تو کوزه آب روش کنید بخورید که وقتی‌ میرید تو گرما چهار ساعت وای میستید که اعدام تماشا کنید تشنه نشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!