خاوری درخواست ملاقات با مسئولان را نپذیرفت

کانادا باید به حقوق ایران در این‌باره احترام گذارد و برای بازگشت خاوری به ایران اقدامات لازم را انجام بدهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!