۱۳۵۸ – میزگرد ستاد انقلاب فرهنگی

۱۳۵۸ – میزگرد ستاد انقلاب فرهنگی

عبدالکریم سروش، محمدعلی حبیبی، علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، شمس آل احمد و جلال‌الدین فارسی اعضای هسته هفت نفره تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی بودند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!