بی حیایی ایرانیان

محمد ابراهیم محمدی، مدیرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش و پرورش گفته:

“ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور از اهداف و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که از سال تحصیلی آینده اجرا می شود.

… برنامه‌ریزی به منظور اقناع فکری دانش‌آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام نیز در این برنامه ها پیش بینی شده است..”

به عبارت دیگر؛ پس از ٣٤ سال ددمنشی، فساد و بی حیایی حیرت انگیز و مستمر مسلمین حاکم؛ در راستۀ “اقناع فکری دانش آموزان … و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام ” بی حیاها میخواهند درس “حیا” به ایرانیان بدهند.

کل اگر طبیب بودی

سر خود دوا نمودی

تبریک

به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!