هشدار در مورد بحران بيکاری درايران

دويچه وله :دولت محمود احمدي‌نژاد مدعی ايجاد ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در دو سال گذشته است. کارشناسان اين ادعا را نادرست مي‌دانند و يک فعال کارگری نسبت به هجوم لشکر بيکاران در تابستان هشدار مي‌دهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!