خصوصي‌سازى باعث افزايش بيکاری كارگران گيلانى شده است

يك فعال كارگرى در گيلان افزايش هزينه‌های توليد بعد از حذف يارانه‌های بخش توليد را نگران کننده دانست.

محمد يعقوبى در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفت: افزايش هزينه‌های توليد، فرسودگی ماشين آلات بخش توليد، واردات بي‌رويه کالا‌های خارجی که در داخل نيز توليد مي‌شوند نمونه‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان صنايع است که امکان رقابت محصولات‌شان را سلب مي‌كند و باعث مي‌شود توليدات آنها به جاى مصرف در انبارها ذخيره شوند.

دبير اجرايى خانه كارگر گيلان نرخ بيکاری در اين استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و با ابراز نگرانى از افزايش جمعيت بيکار و جويای کار اين استان، اظهار داشت: با افزايش تعداد بيکاران، بسياری از جوانان تحصيل‌کرده جويای کار مجبور شده‌اند جهت تامين معاش زندگی تن به انجام کارهايی بدهند که تمايلی به آن ندارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!