سخنان جنجالی افروغ درتلویزیون

صحبت های جنجالی دکتر عماد افروغ در برنامه پارک ملت دیماه 1390 پیرامون نقد حکومت اسلامی و ولایت فقیه و مجلس خبرگان که در سطح جامعه و رسانه های داخلی و خارجی جنجالی شد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!