دربدری فاطی مشهدی

خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو

حجت‌الاسلام سيد رضا سرور، فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیان خراسان رضوی گفته:

رزمایش فرهنگی ـ تبلیغی وارثان انبیاء به‌منظور تحقق اوامر حكيمانه مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و اشاعه فرهنگ دين میان روستاییان برگزار می‌شود.

طی اين رزمایش بیش از ٣٠٠ طلبه خواهر بسیجی از نزديك و به ‌صورت خانه به خانه به امور معنوی و فرهنگی روستاییان به ‌ويژه مسائل شرعی، اخلاقی و دينی رسیدگی می‌كنند.”

به عبارت دیگر؛ اوضاع در نتیجۀ ٣۴ سال حاکمیت مسلمین به حدی خیطه که ٣٠٠ رأس فاطی کماندو ایکبیری بوگندو در راستۀ “رزمایش” عین مور و ملخ سر روستاییان خراب میشوند تا دین حکومتی چپانشان کنند آنهم در “خراسان رضوی”.

زور مضاعف بیخود میزنید و آب در هاون میکوبد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!