راهبرد ما تهدید در برابر تهدید است/اقدام نظامی اسراییل یعنی پایان این رژیم

معاون ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی، با تاکید بر اینکه ما به دنبال دفاع از میهن و دستاوردهای انقلاب هستیم،‌ تصریح کرد: ما قدرت این را داریم که این دفاع را در عمل هم نشان دهیم.  جمهوری اسلامی از جهت توان بازدارندگی و اینکه بتواند تهدید را با تهدید پاسخ دهد، از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.

وی تصریح کرد: اگر دشمن ما را تهدید کند از همه قابلیت‌ها برای پاسخ به آن تهدید استفاده می‌کنیم.  به عنوان مثال اگر دشمن برای نفت ما محدودیت ایجاد کند، ما می‌توانیم در مقابل این تهدید از قابلیت دیگری که داریم استفاده کنیم و در مقابل آن تهدیدی ایجاد کنیم.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: حال انقلاب اسلامی دارای پتانسیل بالایی است و اگر رژیم صهیونیستی بخواهد علیه ما اقدامی کند، پایان کار خودش را رقم خواهد زد و بدون شک آنها نمی توانند هیچ خدشه ای به این انقلاب و نظام وارد کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!