ایرانی‌ها صیغه را در تاجیکستان رواج داده‌اند

به‌ گفته روزنامه‌نگاران مقیم دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) به‌ تازگی گروهی از زنان تاجیک در جست‌وجوی همسران ایرانی خود به سفارت ایران در شهر دوشنبه مراجعه کرده‌اند.  شوهران آن‌ها، پس از چندماه زندگی زناشوئی با آن‌ها به ایران بازگشته‌اند.  روزنامه‌نگاران تاجیک می‌گویند که دوسال پیش نیز گروهی از زنان تاجیک در ارتباط با بازگشت شوهران موقت خود به سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مراجعه کرده‌اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!