به یاد صمد: ” راه که بیفتیم، ترسمون میریزد…”

دوم تیر، به روایتی، روز تولد صمد بهرنگی بود. من شخصاً اولین بار کتاب ماهی‌ سیاه کوچولوی او را، فکر کنم   در سنّ ۹ سالگی، چند  ماهی‌ بعد از انقلاب ضّد سلطنتی خواندم. تاثیر این کتاب، یک  هدیه روز تولد از یکی‌ از عمو  هایم -یک مبارز سیاسی، و زندانی سیاسی تقریبا در سراسر زندگی‌ نسبتا کوتاه خود و در نتیجه مورد غضب شاه و شیخ، که همیشه به من کتاب به جای اسباب بازی هدیه میداد!- در فکر من خیلی‌ عمیق بود. هنوز این کتاب را دارم. با دست نویس عمویی که من را دعوت به داشتن “هدف در زندگی‌” کرد، و در آخر، جان پاک خود را در سنّ فعلی‌ من به خاطر “هدفش” از دست داد…

این کتاب را  دیشب برای باری دیگر خواندم، و باری دیگر انسانیت، شرف و غیرت این نویسنده باعث تحسین و افتخار من به عنوان یک هموطن او شد. 

به یاد صمد و تمام دوستداران صمد. یادشان  گرامی‌ و راهشان پر رهرو بیاد 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!