هرانا؛ ضرب و شتم یکی از زندانیان بند ۳۵۰ از سوی قاضی صلواتی

طی روزهای اخیر قاضی صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسهٔ محاکمهٔ علی قشقائی با لگد ضربه‌ای به بیضه‌ی این زندانی وارد نموده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!