کشف هویت واقعی مونا لیزا

کشف هویت واقعی مونا لیزا پس از یک قرن تلاش محققان دانشگاه علوم و تاریخ شناسی دانشگاه پترزبوق، پس از یک قرن تلاش با استفاده از تکنولوژی لیزر پرانی پرده از هویت واقعی مونا لیزا براشتند. ترجمه اصلی نام وی از زبان ایتالیایی مولا ریزه یا همان جنتی ریزه خودمان می باشد. با دقت 30 ثانیه به عکس نگاه کنید:

روی عکس کلیک کنید:

Click refresh to restart the GIF picture

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!