رادان: مردم ازسرنشینان بدحجاب خودروها عکس بگیرند تا پلیس پیگيری کند

به گفته جانشین رییس پلیس کشور، مردم می‌توانند از سرنشینان بدحجاب خودروها عکس بگیرند و پلیس هم این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!