ریاست جمهوری مصر- تکرار حوادث ایران – سالگرد 30 خرداد

سعید سلطانپور در برنامه راه حل 24ژوئن 2012 در مورد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر توسط مردم

-جرزنی های امریکادر بازی –

دمکراسی –

سالگرد 30 خرداد 1360 تجربه تلخ و شهادت هزاران نفر

تجربه 30 خرداد 88 درسهایی که باید اموخت

.در سال 60 د رحالیکه صدها نوجوان و جوان که حتی در عمرشان دست به اسلحه نزده بودند به جرم محاربه با خدا و رسول خداو نایب وی ناجوانمردانه تیرباران شدند .

دولت کانادا –انگلیس وامریکا هیچگاه در مورد این اعدامها موضع نگرفتند.

یعنی اگرجریانی مستقل باشد از حمایت غربیها خبری نیست .

تفاوت جوانان دهه 60 تا جوانان امروزی – در حالی که جوانان ان دوره حاضر ند از جان خود برای باورها ی خود بگذرند ولی اکثریت جوانان امروزی حاضرنیستند بها برای باورهای خود بدهند . ازادی ارازن بدست نمی اید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!