گوگل؛ مأمنی برای صهیونیسم

گوگل دارای دو مرکز تحقیق و توسعه در اسراییل است که تنها مراکز تحقیق و توسعه‌ی گوگل در خاورمیانه به شمار می‌آیند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!