۸۰ درصد از چغندر کاران در آستانه بیکاری قرار گرفتند

بهزاد قریاضی، کارشناس ارشد بخش کشاورزی، اعلام کرد: در پی واردات ۶۰۰ درصدی شکر به داخل کشور حدود ۸۰ درصد از چغندر کاران در آستانه بیکاری قرار گرفتند.

وی یاد آور شد: واردات بی‌رویه شکر موجب خواهد شد که چغندرکاران به مشاغلی از قبیل هندوانه کاری روی بیاورند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!