اهرم بستن تنگۀ هرمز

فرمانده نيروی زمينی ارتش، احمدرضا پوردستان از جمله گفته:

ما از تحريم‌ها خاطره خوش داريم. تحريم‌ها به جای آنكه محدودكننده باشند، مسير پيشرفت كشور را هموار كرده‌اند و زمينه رشد استعداد‌های داخلی كشور فراهم شده است.

وضع تحريم‌های جدید از سوی كشور‌های استکباری تاثیری در حرکت ما نخواهد داشت ولی اگر شرایطی پیش آید كه ملت ايران در معرض خطر قرار گیرد، از همه اهرم‌ها كه تنگه هرمز هم يکی از آنهاست، برای دفاع از اقتدار مان استفاده خواهیم كرد.”

دو نکته:

– بنا بر آمار و شواهد عینی، هنوز تحریم های جهان آزاد وارد مرحله گزندۀ کمر رژیم شکن نشده حضرات افتاده اند به روغن سوزی.

– هدف این تهدیدهای مکرر به از صفحۀ روزگار محو کردن، موشک پرانی و بستن تنگه هرمز، که با در حسینیه جماران نباید اشتباه گرفته شود، چیزی جز جنگ طلبی حضرات نمیباشد که به امید برانگیختن واکنش گزک به دست مترصدان میدهند.

تا دیر نشده باید هرچه در توان داشت هزینه براندازی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره کرد که اگر جنگ شود:

*از فداکاری خونین کفنان

بهره اندوز شوند اهرمنان

تبریک

این یکی حاجی سردار جنگ طلب هم حرفهای بامزه ای زده.

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

* از زنده یاد علامه محمد امین ریاحی است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!