خود ارضایی جنسی دختران ایرانی

پیشتر در این باره چند سطری تقدیم شده، در اینجا.

امیرحسین بانکی پور، استادیار دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل خانواده گفته:

“مدت‌هاست که خودارضایی یکی از راه‌های جبران ازدواج برای جوانان شده است به طوری که ٢۵ درصد از دانشجویان دختر دچار این معضل هستند.

یکی از راه‌های اساسی برای حل معضلاتی همچون خودارضایی و روابط ناسالم میان دو جنس پایین آوردن سن ازدواج است. متاسفانه این روزها دوستی میان دختر و پسر رقیب جدی ازدواج شده است به طوری که پسران در جریان این ارتباط‌ های ناسالم نیازهای خود را ارضا می‌کنند.”

حاجی کارشناس؛ بشر نیازهایی دارد که جوامع مدرن راه های سالم برای آنها پیدا کرده اند. ایرانیان متمدن و مدرن هستند و از بد روزگار است که باید تحت قوانین بدوی صحرانشینان زندگی کنند.

حاجی کارشناس، دوستی پسر و دختر از لازمه های زندگی است و حتماً هم منجر به رابطه جنسی نمیشه، بعضی اوقات همون همنشینی یا بوس و کناری کفایت میکنه.

حاجی کارشناس؛ چشم و گوش بسته بودن و ازدواج برای ارضا نیاز جنسی چیزی جز سیه روزی طرفین و طلاق و طلاق کشی و بچه های آسیب دیده تحویل جامعه دادن در پی ندارد.

حاجی کارشناس؛ معضل بزرگ اجتماعی قدغن کردن روابط سالم بین پسر و دختر، چشم دیدن شادی آنان را نداشتن، حریص کردن آنان برای یافتن اتاق خالی برای چند دقیقه، چند همسری، اجاره کردن مدت دار زنان، صیغه، عروسی قانونی اطفال و رونق روسپیگری مرد و زن است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!