افزایش ناوهای آمریکا در خلیج فارس

ناوگان پنجم دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، از ورود چهار کشتی مین‌روب ایالات متحده به خلیج فارس در روز شنبه خبر داده است.

با پیوستن این چهار کشتی به ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس، تعداد مین‌روب های آمریکا در منطقه به هشت کشتی می رسد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!