مرگ آوران یهودی

حاج آقا محمدرضا رحیمی، معاون اول، گفته:

“توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزه‌های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیست‌ها است که در این کتاب‌ها آموزش داده می‌شود که چگونه خون مردم را بمکند و چگونه غیر یهود را نابود کنند.

کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است.”

وارد صحت و سقم فرمایشات حاجی نمیشوم که آنطور که اسلامیستها/یهود ستیران هار و چپولان همفکر دست آموز آنان میگویند، فساد و شری در جهان نیست که “دست یهود” در آن نباید.

ولیکن با این بخش از دُر افشانیهای حاجی مشکل دارم که گفته:

“صهیونیست‌ها مواد مخدر را ترویج می‌کنند، بعد که ما زندانیان مربوط به آن را اعدام می‌کنیم با تبلیغات صهیونیستی سر و صدا به راه می‌اندازند.”

به عبارت دیگر؛ حاجی میگه “صهیونیست ها” مواد را ترویج میکنند تا مسلمین حاکم در اعدم، نسبت به جمعیت، مقام اول را در جهان کسب کنند تا بعدش “صهیونیست ها” سر و صدا راه بیاندازند که اینها ایرانی کُش و وحشی هستند.

خوب اینکه کاری نداره حاجی؛ برای شکست استراتژی “صهیونیست ها” یک مدت، مثلاً یک هفته، خرق عادت بکنید و حتی برای می نوشیدن، زن، مرد و کودک ایرانی اعدام نکنید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!