بی مسولیتی بسازبفروش ایرانی ارمنی کانادایی و قتل دو بیگناه در انتاریو

http://kanoun-e-bayan.blogspot.ca/2012/06/blog-pos…
امان از دست این جماعت بساز بفروش ایرانی که در کانادا از فرصت ها ی سیستم استفاده کرده (درست و یا نادرستش برای بعد) پولدار شده اند ولی موقع پول دادن برای تعمیرات و یا هزینه کردن برای نگهداری ساختمانها، به سبک ایران و ارمنستان هزینه کرده و پول می دهند.
چرا این را می گویم زیرا به احتمال 99% صاحب مال د ر الیوت لیک یک ایرانی ارمنی تبار کانادایی است. البرت (باب) نظریان.

این اقا البرت یک مالی را به فیمت بیش از 6 میایون دلار در انتاریو خریداری کرده بود . سقف پار کینگ این مال اب می داده ولی این اقا به گزارش رسانه ها ، تعمر اساسی نکرده بوده است . هفته پیش سقف پایین امد و دو زن کشته شدند . دولت انتاریور هم زیر فشار برای نفرساتادن ماشین الات سنگین برای بیرون کشیدن جنازه ها  از زیر اوار هستند . 

 تجربه معامله با باب و پسرش را شخضا دارم . را درمجموعه تان هاس هایی خیابان 16 و یانگ در سال 2009 داشتم.
با همان قیمت های توافق شده خودشان هم دبه در می اوردند. وقتتی بخشی از کار انجام شده بود پول می خواستیم پسرش لوان هم هی می گفت نباید با ایرانیها کارکرد.

عدات به قراردادن نوشتن نداشتند موقغ پول دادن هم انگار جانشان را می گرفتنی پول کارگر و دستمزد را بدهند  

حالا متاسفانه هرچه پول دراورده اند باید خرج وکیل بدهند عوض اینکه به کامیونیتی کمک بکنند
حالا نوبت کامیونیتی ایرانی هست ایا باید به این افراد کمک کرد؟ کسانی که به کانادا هم که انها را صاحب ثروت و موقعیت کرده است رحم نمی کنند. تجربه تلخی که امیدوارم دیگر بسازبفروشان ایرانی (ان بخش ناتویش) تجربه بگیرند

 

Elliot Lake mall roof collapse: McGuinty calls public inquiry Published on Friday June 29, 2012 Share on twitter Share on facebook NATHAN DENETTE/THE CANADIAN PRESS A photograph of the collapsed rubble of the Algo Centre Mall in Elliot Lake, Ont., on Wednesday. Robert Benzie 
Queen’s Park Bureau Chief 

12 Comments

Premier Dalton McGuinty has bowed to pressure and ordered a full public inquiry into the ElliotLake mall collapse last weekend that killed two women.

As questions swirled about everything from Ministry of Labour inspections to McGuinty’s own admission of “miscommunication” surrounding rescue efforts, he faced a hue and cry for answers.

Finally, late Friday the premier responded.

“I spoke to the families of Doloris Perizzolo and Lucie Aylwin in Elliot Lake on Wednesday and again today by telephone,” McGuinty said in a terse statement.

“This is a difficult time for these families as they grieve their loved ones. I let them know that I will be launching an independent public inquiry into the collapse of the Algo Centre Mall.” 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!