شناسايي و پلمپ مركز نمايش، تكثير و فروش فيلم‌هاي مبتذل و مستهجن در پايتخت

پليس پايتخت در اقدامي ضربتي يك مركز غيرمجاز نمايش و فروش فيلم‌هاي غيرمجاز، مبتذل و مستهجن را شناسايي و ضمن دستگيري عوامل دخيل، آنرا پلمپ كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!