گفتگوی شهره عاصمی با جلیل آزادیخواه از حزب کومله

گفتگوی شهره عاصمی با آقای جلیل آزادیخواه عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان در تلویزیون ایران ما

www.iranematv.com

جمعه 29 جون 12 – آقای جلیل آزادیخواه – برنامه روزانه from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!