قهرمان کشتی فرنگی مرتکب قتل شد

یک کشتی‌گیرِ فرنگی‌کار وزن ٩٦ کیلوگرم، روز جمعه، وقتي همراه با برادرش براي شکار و تفريح به يکي از مناطق اطراف کرمانشاه رفته بود با چند نفر از افراد محلی درگیر شده و با شلیک گلوله به سمت یکی از آنها باعث مرگ وی می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!