«خامنهای نمونهای از ائمه اطهار است»

محمدتقی مصباح یزدی، روحانی پرنفوذ در جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین تمجید از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، او را «نمونه‌ای برجسته از ائمه‌ اطهار» دانسته که «مانند او در جهان وجود ندارد».

هم‌زمان کاظم صدیقی، یکی از امامان جمعه‌ی تهران نیز در گفتگویی با مجله‌ی «پاسدار اسلام» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم، گفت که «یقین دارد» که خامنه‌ای امام دوازدهم را که شیعیان معتقدند از نظرها غایب است، «مکررا» می‌بیند.

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!