ویدیو؛ افتخار شکست در مسکو

ویدیو ضمیمه؛ حواشی مذاکرات هسته ای در مسکو،  از “مجتمع رسانه ای اطلس” میباشد که از سازمانهای تبلیغاتی سپاه پاسداران نظام پربرکت است.

دو نکته و یک سئوال:

– بکارگیری استدلالات حوزوی در معاهدات قانونی بین المللی، برای نمونه در دقیقه یازدهم ویدیو،  ” یکی بحث غنی سازی مثلاً؛ ما فتوا را داریم، اونها حق غنی سازی”.

– جنس غیر حرفه دیپلماتیک گپ و گفتگوی “دیپلمات های” ارشد مسلمین حاکم منجمله  در باره سیر و سیاحت در مسکو؛ در دقیقه دوازدهم، گویای عدم جدی گرفتن  مذاکرات سرنوشت ساز میباشد.

آیا عزم مسلمین حاکم جز شکست مذاکرات نمیبود؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!