بیانیه چهار زندانی بند ۳۵۰ اوین: مسئولان درد کارگران و گرسنگان را درک نمی‌کنند

چهار نفر از فعالان کارگری و حقوق بشری زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه ای نسبت به گرانی های افسارگسیخته اخیر به طور جدی به دولت هشدار دادند و از سوی دیگر از اعتراض های ده هزار نفری کارگران حمایت و دستگیری های فعالان کارگری را محکوم کرده اند….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!