‘معاون کنسولگری ایران متهم به آزار جنسی کودکان است’

در پی درگیری میان یک زن و یکی از کارکنان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت و برخورد پلیس با دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه به سفیر آلمان درباره “رفتار خشن، ناشایست و خارج از عرف دیپلماتیک” پلیس فرانکفورت با کارمند سرکنسولگری ایران شکایت کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!