بیانیه ای به مناسبت درگذشت منوچهر جمالی

بیانیه ی جمعی از دوستان نزدیک منوچهر جمالی به مناسبت درگذشت وی:

 «منوچهر جمالی»، بامداد روز پنجشنبه برابر با پنجم ژوئیه سال 2012 میلادی در شهر مالاگای اسپانیا، چشم بر جهان فرو بست. هنگام مرگ، 84 ساله بود. او به جهان آمد، اندیشید و عاقبت مُرد. هر روز در این جهان پهناور، کثیری از انسانها، یک بار زاده می شوند و برای همیشه می میرند. ولی هستند انسانهایی انگشت شمار که یک بار زاییده می شوند و هرگز نمی میرند. «منوچهر جمالی»، یکی از شگفت انگیزترین متفکّرانی بود که مادر ایرانزمین به ایران و جهان هدیه کرد. هنوز سالهای سال باید بگذرند تا رفته رفته، ژرفای تکاندهنده ی افکار و ایده های او برای جویندگان و پرسندگان تاریخ و فرهنگ ایرانزمین، آشکارشوند….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!