باغ شارون کرج

پیشتر در باره تشدید  زور مضاعف نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره علیه ایرانیان مسیحی چندین بار مطالبی تقدیم شد، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

باغ کلیسای جماعت ربانی تهران در کرج معروف به «باغ شارون» سال‌ها محل برگزاری مشارکتهای گوناگون ایمانداران مسیحی و اعضای کلیساهای جماعت ربانی در کشور بود…..

اکنون اطلاعیه‌ای بر روی درب این باغ نصب شده است و بدون ذکر هرگونه علتی ورود به آن را اکیدا ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین گفته شده است با کسانی که بخواهند وارد این باغ شوند برخورد خواهد شد!

گزارشات رسیده از تهران و سایر شهرهای ایران نشان می‌دهد که فشار بر کلیساهای رسمی و ساختمانی همانند کلیساهای جماعت ربانی به شدت ادامه دارد.”

به عبارت دیگر؛ با اینکه دین مسیحیت در کتاب شرعیات/قانون اساسی مسلمین حاکم به رسمیت شناخته شده، همانند دیگر موارد، حتی قانون خودشان را هم اجرا نمیکنند و سرکوب ایرانیان عادت ثانویه گشته.

دور نیست روزی که پس از سرنگونی حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، در ایران آزاد،  عیسی به دین خود، موسی به دین خود و مسلمین  و همه دیگران هم صد البته به آیین خود.

تبریک

پ.ن. مسلمین حاکم مشغول جنایت سازمان یافتۀ “پاکسازی دینی”؛ دادگاه لاهه را از خاطر نبرند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!