سالروز 18 تیر/-نمایشگاه توکا نیستانی -اشک تمساح کنگره ایرانیان

اخبارکامیونیتی

سالروز 18 تیر/-نمایشگاه توکا نیستانی( تورنتو ) -اشک تمساح کنگره ایرانیان

18%

سعید سلطانپور در 64 مین برنامه راه حل – 8 جولای 2012

سالگرد تراژدی 18 تیر78

– نمایشگاه توکا نیستانی –

بستری شدن ساسان قهرمان دربیمارستان-

-جلسه کنگره ایرانیان در مورد بسته شدن حسابهای ارزی-

حرکت فریبکارانه فرخ زندی- اسدپور و کاوه شهروز که خود از طرفداران تحریم هستند در دلسوزی برای قربانیان ایرانی تحریم توسط بانک تی دی .

Iranian Canadian community news

ُSaeed Soltanpour at 64 th Rahehehal Prog. July 8-2012 – 18 Tir

Remembrance of 18 Tirtragedy after 13 years

Toka Neistani exhibition –

Toka Neistani exhibition -I.C.C. misleading community on TD closing accounts

while Farookh Zandi, Kaveh Sahrooz and Asad pour are supporting sanctions , crocodile tears for the Iranian victims of sanction by TD bank

Free Lance Journalist

9251 Yonge St. #219
Richmond Hill. ON L4C 9T3
416-840-7337

ارشیو تصویریwww.youtube.com/glassceilingtv
وب لاگ فارسیwww.kanoun-e-bayan.blogspot.com ( Persian)
وب لاگ انگلیسیwww.politicofcanada.blogspot.com ( En.)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!