خیز بلند عالیجنابان رنگی برای نجات جمهوری اسلامی

بیانیه امروز کمپین سفارت سبز،

مهر تاییدی بود بر صحبتها و زمزمه هایی که از حدود یک ماه قبل در مورد جلسات سری و دیدار هاشمی رفسنجانی و خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی،

به بیرون درز کرده بود .

اگر دقت کنیم این روزها،

سخن از رفع حصر خانگی موسوی و کروبی نیز به گونه ای هدفمند از سوی حکومت مطرح شده تا جامعه را آماده یک رفرم کرده و نظام را به قول خودشان با یک جراحی ناخواسته،

از مرگ نجات دهند.

آنچه که سران نظام و سهامداران جمهوری اسلامی را به این مهم وادار کرده است،

همانا سخن گفتن و عمل به همبستگی از سوی اپوزیسیون متفرق است،

که در روزهای آینده می رود با اعلام فراخوان و تشکیل شورای ملی برای حرکت بسوی یک انتخابات آزاد،

وارد فاز عملیاتی مقابله رو در رو با نظام فاسد و دیکتاتوری جمهوری اسلامی شود .

ترس از سرنگونی نظام،

حاکمان را بر آن داشته تا با حداکثر توان مالی وانسانی خود، در جهت جلوگیری از تشکیل شورای ملی اقدام به معامله و بده بستانهای سیاسی با گروههای دخیل در انقلاب شورشگونه 57 کنند و در این میان،

حتی با کسانی که تا دیروز از آنها بعنوان مخالفین نظام و فتنه گران نام می بردند،

بر سر میز مصالحه بنشینند .

آنچه که بیشتر از همه برای هر انسان آزادیخواهی مشمئز کننده و آزار دهنده است،

آن قسمت از سخنان هاشمی در محفل تاریک عالیجنابان است که به روشنی به عوامل اصلی دخیل در سقوط حکومت محمدرضا شاه اشاره می کند که امروزه جبهه ای از مخالفان رژیم را شامل می شوند و از آنها بعنوان ید واحده در شورش 57 یاد کرده!

و اقرار می کند که اطلاعات اتحاد اپوزیسیون در خارج از کشور را از این مزدوران دیروز و امروز دریافت می کنند!

و به روشنی از معامله با آنها برای جلوگیری از سقوط نظام،

پرده بر می دارد.

مردم ایران، همچنان که بارها و بارها در طول سی و اندی سال گذشته،

حکومت این عالیجنابان رنگارنگ را تجربه کرده اند،

بخوبی می دانند،

همه این رنگها،

زائیده جعبه آبرنگ جمهوری اسلامی است وماهیت آنها در اصل یکی بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی،

آئینه تمام نمای نظامی به نام جمهوری اسلامی است .

هموطنان عزیز،

مطمئنن دیگر فریب این رنگ عوض کردنهای حکام نظام را نخواهند خورد و با حمایت قاطع خود ازتشکیل شورای ملی و عمل به سیاستهای آن در روزهای نزدیک آینده،

همه این دسیسه ها را با شکست مواجه خواهند کرد .

پاینده ایران و ملت ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!