سپاه؛ خامنه ای”جانشین خدا”است

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بارها مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

این هم خبر جدید؛

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته:

“نظام ولايی یعنی تجلی یافتن، زمینی شدن و عینی شدن حاکمیت خدا توسط جانشينان خدا.”

این طرز فکر دارد به سلاح هسته ای مُسلح میشود و اهداف جهانی دارد.

پیش از آنکه دیر شود؛ همه آزادیخواهان و آنهایی که نه به عنوان حربه علیه آمریکا؛ بل، به واقع ضد جنگ هستند، باید هر آنچه در توان دارند هزینه سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره کنند.

تحریم های کمر شکن و محاصره ترابری هوایی/دریایی رژیم و همزمان کمک لجستیکی به ایرانیان مانند وسایل ارتباطاتی، رسانه های خبری غیر قابل فیلتر و پارازیت اندازی، صندوق های کمک خرجی به کارگران اعتصابی در بخش های کلیدی و دیگر از ایندست از الزامات است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!