مهاجرت روز افزون پارسیان پاکستان

در پاکستان، شمار پیروان دین زرتشتی که به “پارسیان” معروف هستند، تا چند سال پیش به ۲۰ هزار نفر می‌رسید. اما حالا تنها حدود هزار و پانصد نفر از آنها باقی‌مانده اند. علت کاهش آنها ، مهاجرت روز افزون از پاکستان است که به دلایل مختلف صورت می گیرد.

هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!