یک ایرانی درتیم مشاوران سیاسی میت رامنی

تیم مشاوران سیاسی میت رامنی کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری آمریکا برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا معرفی شدند. بنا بر گزارش سایت کمپین رامنی  این تیم که مستقیما با دکتر ولید فارس مشاور ارشد میت رامنی در امور خاور میانه کار می کنند در ، ششم جولای ۲۰۱۲ در نشستی با مدیران ارشد این کمپین اعلام موجودیت کردند و اسامی  این مشاوران برگزیده دروب سایت کمپین منتشر گردید… امیرعباس فخرآور که در حال حاضر در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن بعنوان پژوهشگر و استاد مهمان به تدریس مشغول است، جوانترین عضو این تیم مشاوران میباشد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!