یبوست مغزی ایران

حاج آقا سید حسن موسوی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته:

” بنده به خشکسالی های نیمه جنوبی کشور مشکوکم، استعمار و استکبار جهانی با تکنولوژی در شرایط اقلیمی ایران تاثیر می گذارند.

موضوع خشکسالی، موضوع حادی است و جنگ نرم در این بخش مشهود است.”

حرف بامزه تر را اینجا زده:

” متوسط رشد گردشگر در دنیا ٢ تا ٣ درصد است که ما رشد ١۵۰ درصدی را امسال در برنامه گردشگری قرار دادیم که گذشته را جبران کنیم.

قبل از سال ١۴۰۴ به عدد ٢۰ میلیون گردشگر خواهیم رسید.”

باشه؛ آن جنگ نرم “مشهود” یبوست آور استعمار و استکبار ولد چموش جهانی قبول، هرچی حاجی میگه؛ ولی یکهویی رشد ١۵۰ درصدی گردشگر و تا چند سال دیگه سالانه ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ میلیون گردشگر؟

پیشتر عرض شده؛ زنده یاد علامه دهخدا فرموده اند:

در دیاری که عقل معزول است

هرچه خواهی بگو که مقبول است

سرنوشت ایرانزمین افتاده دست ایندست خشک مغزان روان پریش جنگ طلب، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره تنها راه رهایی است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. یک رأس یبس مغزی دیگر در اینجا .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!