آرزوی حمله اسرائیل به ایران

پیشتر در باره آرزوی حمله به ایران مطالبی تقدیم شده، یکی از آنها در اینجا.

حاج آقا محسن رفيقدوست، یکی از مُهره های اصلی سپاه سرکوبگر پاسداران که سالها رئیس بنیاد غارت مستضعفان هم بوده گفته:

“خدا کند که اسرائیل چیزی را به سمت ایران پرتاب کند تا ببینید به چه شکلی ظرف ٢۴ ساعت به طور کامل از روی کره زمین محو می‌شود.”

تحریکات مداوم اینها در راستۀ بر آورده شدن آرزوهایشان برای ایران فاجعه بار خواهد بود.

ضدیت با جنگ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر و دست آموز آنان که تنها کاربرد چماق تو سر آمریکا زدن دارد به کنار؛ آندسته که دلنگران ایران و ایرانی هستند و ضد جنگ واقعی، باید هرچه در توان دارند هزینه سرنگونی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ جنگ طلب ایرانی کُش ایران ویران کُن کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!