حمله ويروس جاسوسی «مهدی» به ايران و برخی کشورهای خاورميانه

خبرگزاری رويترز روز سه شنبه از کشف يک «حمله جاسوسی اينترنتی در حال پيشرفت» توسط کارشناسان امنيتی خبر داد که برخی کشورهای خاورميانه، به ويژه ايران را هدف قرار داده است.

به گزارش «انتخاب» ؛ اين کارشناسان می گويند، حملات جاسوسی اينترنتی همچنان ادامه دارد و در همين زمينه ويروس جاسوسی اينترنتی جديدی به نام تروجان «مهدی» کشف شده که در آن برای اولين بار از ابزار ارتباطی نوشته شده به زبان فارسی استفاده شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!