قسمت دوم، ابو علی سینا و عمر فامیل هستند! و هر دو ایرانی!

با کمی دقت بیشتر متوجه شدم چرا عمر اینقدر شبیه ابو علی سینا است!! آقایان ناصرجلیلی، عبدالله اسکندری ، جلیل فتوح نیا و خانم آذر محمدی امور گریم ، صحنه آرای و لباس و تزینات این سریال پر خرج را برعهده دارند!!

قسمت دوم،

اولین کسی که مسلمان میشود علی و بعد از او پدرش ابوطالب. هر روز عدهای از برده گان و یا فقرا قریش که پیغام برادر و برابری محمد را میشنوند رو به اسلام می آورند. بزرگان قریش و در صدر آنها ابو سفیان و همسرش هند جگر خوار(پدر و مادر معاویه) در سالهای اول زیاد اهمیت نمیداند چرا که فقط بردها یا فقرا بودنند که مسلمان شده بودنند ولی با مسلمان شدن ابوبکر و عثمان که خود از پولدارهای مکه بودنند!! کک میافته به تومون قریش!!

در این زمان عمر از مخالفان سرسخت حضرت محمد و اسلام بود. عمر اسلام باعث تفرقه بین قریش میدانست!!

نکته جالب این بود که محمد قبل از اینکه پیغمبر باشد یک تاجر بود!! محمد الصادق الامین!! مردم به او اعتماد داشتند.

تا اینجا به غیر از اسامی که در بالا ذکر کردم نام از ایران نیست! هر چند ۲۸ قسمت دیگر در راه هست و حتمأ جالب خواهد بود. همانطور که عرض کردم سریال پر خرجی است و گویا دربار هرمز را هم بسیار باشکوه ساخته اند!! به شکوه و جلال دربار سعود!!

/www.ho8k.com/318.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!