همدردی همایونی

 

 

به تعدادی بلیط سینمای مجانی‌ واسه توزیع همدردانه بین اون تماشاچی هاییکه بخاطر
حمله تروریستی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و ارتش اسد به سینما در کلرادو نتونستن
فیلم “بت من” رو  تا آخرش نیگا کنن، احتیاج
دارم……….داوطلبین با سفیرم توی کانادا، نازنین جون، تماس بگیرن……

فضولیشم به کسی‌ نیومده که “پس مریم جون چی‌ شد و کجاس؟”

امضا: رضا جون

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!