پیوند ساقه ها

ساقه های سرد و خشک
وعده های نمدار می خواهند
گمگشته های عاشق
فراتر از دربهای قفس
سفرهای طولانی را جویایند.

در سبزوار خاطره ها
نرسیده به جایگاه آرامش
برای پیمان با ساقه های سرد و خشکیده آمده اند.

اینجاست جایگاه آن رویا
که بدنهای آرامیده را تلنگر می زند.

می گوید بیا، که لحظه های تنگ راهگشای سفر است.

اینجاست تکامل پیوند ساقه های سرد
ساقه های خشکیده.

چگونه شکوفه ها از این بته های بیابانی می آیند؟
شکوفه هایی که در شبهای سرد با لالایی آفتاب می خوابند و با سرمای سوز چشم می گشایند؟

اینجاست جایگاه یک رویا که بدنهای سرد و خشک را تلنگر می زند.

ابرهای سیاه پیام باران را دارند
دستهایت را بگشا
درب قفس باز است.                             
***
تابستان ۲۰۱۲

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!