چاپ پرچم اسرائیل بركیسه زباله در گیلان،نزجارمردم از این رژیم منحوس

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: چاپ پرچم اسرائیل غاصب بر روی كیسه زباله در این استان، انزجار مردم را از این رژیم منحوس اعلام مي‌دارد. وی با بیان اینکه تمهيدات لازم جهت بهتر برگزاری روز جهانی قدس در این استان صورت گرفته است، گفت: سازمان پسماندهای شهرداری رشت امسال با چاپ پرچم اسرائیل غاصب بر روی كیسه زباله، انزجار مردم ایران را از این رژیم منحوس اعلام می كند و یك روز قبل از روز جهانی قدس در پارك قدس شهر رشت مسابقه نقاشی برگزار و 46 هزار كیسه زباله با پرچم اسرائیل توزیع می شود. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!